HOME | CONTACT | Agrarische Dienstverlening BORST

Welkom op de site van het Technisch Teken- en Adviesbureau BORST

Wij zijn een kleine onderneming die zich gespecialiseerd heeft in GPS meet- en tekenwerk voor voornamelijk de Grond- Water- en Wegenbouw. Voornamelijk zijn wij bezig in de volgende bedrijfstakken:

- Snelle Rioolinspectie vanuit de put met behulp van gespecialiseerde apparatuur.

- Het in- en uitpeilen van baggerprofielen incl. de dataverwerking hiervan voor o.a. Baggeraars en Ingenieursbedrijven. Wij peilen jaarlijks tussen de 1000 en 2000 km. aan watergangen, dit van smalle tot zeer brede watergangen.

- Het meten van perceeloppervlaktes voor de agrarische sector, dit is het zogenaamde beteelbare oppervlakte. Onze ervaring hierin is al meer dan 5000 Hectare aan gecontroleerde weilanden.

- Uitzet en inmeetwerkzaamheden en vervaardiging van de revisie (in NCLS stijl) van Natuurbouw en Waterbouwkundige werken. Zoals Vispassage, Duikers, Stuwen, Rioleringen e.d.

Op de voorpagina van het vakblad "boerderij"

Gezien ons relatief grote aandeel in uitvoering van GPS voor de perceelregristratie, heeft het vakblad Boerderij ons gevraagd om enkele foto's te komen maken van de werkzaamheden. Deze fotorapportage heeft geleid tot een foto op de cover van het blad.