HOME | CONTACT | Agrarische Dienstverlening BORST
Civil 3D

TEKENWERK

Dat is de hoofdactiviteit van Technisch Teken- en Adviesbureau BORST. Wel te verstaan tekenwerk in de breedste zin van het woord in de sectors;
  • Grond-, Water- en Wegenbouw
Hierbij kan men denken aan ontwerp- (VO en DO), besteks-, uitvoerings-, en revisietekeningen.

Particulieren kunnen ook bij het bureau terecht voor het vervaardigen van vergunningstekening en vergunningsaanvragen van bijvoorbeeld bouw of verbouwingen, stallenbouw ect.

Spoedopdracht? Geen probleem, we maken het voor U!

Kosten

Technisch Teken- en Adviesbureau BORST kan in overleg met de opdrachtgever op twee manieren haar opdrachten aannemen:
  • Op uurbasis
    (waarbij vooraf een tarief wordt afgesproken, en de uren worden verantwoord)
  • Op basis van aanneming
    (waarbij door de gegeven informatie van de opdrachtgever een prijs wordt opgegeven, bij onvolledige informatie zal er meerwerk in rekening gebracht worden)
Al onze prijzen zijn excl. BTW

Algemeen

Het tekenwerk word vervaardigd met behulp van de software Autocad 2014 van Autodesk. En op al het tekenwerk die vervaardigd worden zijn de R.V.O.I. 2001 (Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgevers en adviserend Ingineursbureau) voorwaarden van toepassing.